bet365 mobile Công ty TNHH

Home Giới thiệu Đảng ủy

Đảng ủy

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
1. ThS Bùi Trung Dũng – Bí thư
2. TS Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư
3. ThS Trần Bá Tăng – Ủy viên ban thường vụ
4. ThS Đào Thị Lan Hương – Đảng ủy viên
5. ThS Đặng Minh Vũ – Đảng ủy viên
6. ThS Hoàng Khắc Biên – Đảng ủy viên
7. ThS Trần Mạnh Linh – Đảng ủy viên
8. ThS Trần Tiến Thành – Đảng ủy viên
9. ThS Nguyễn Mạnh Thẩm – Đảng ủy viên