bet365 mobile Công ty TNHH

Home Giới thiệu Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường bet365 mobile :

1. Trần Tiến Thành – Bí thư
2. Phạm Quỳnh Anh – Phó Bí thư
3. Đỗ Hồng Sơn – Phó Bí thư
4. Phạm Đỗ Quyên – Ủy viên Ban Thường vụ
5. Cao Lê Nhật Mai – Ủy viên Ban Thường vụ
6. Nguyễn Phương Anh – Ủy viên Ban Chấp hành
7. Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành
8. Trần Từ Duy – Ủy viên Ban Chấp hành
9. Trần Hải Đăng – Ủy viên Ban Ch.ấp hành
10. Phan Ngân Giang – Ủy viên Ban Chấp hành
11. Chu Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành
12. Đặng Minh Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành
13. Trần Trung Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành
14. Chu Phương Minh – Ủy viên Ban Chấp hành
15 Kiều Lê Tuấn Minh – Ủy viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Minh Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành
17 Hoàng Thanh Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Thị Minh Trang – Ủy viên Ban Chấp hành
19 Dương Hà Vi – Ủy viên Ban Chấp hành

Hội Sinh viên Trường bet365 mobile :

1. Phạm Quỳnh Anh – Chủ tịch Hội sinh viên
2. Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch
3. Hoàng Thanh Thảo – Phó chủ tịch
4.Phan Ngân Giang – Ủy viên Ban Thư ký
5.Chu Thị Phương Anh – Ủy viên Ban Thư ký
6.Cao Lê Nhật Mai – Ủy viên Ban Chấp hành
7.Trần Hải Đăng – Ủy viên Ban Chấp hành
8.Trần Trung Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành
9.Lê Thị Thanh Huệ Ủy viên Ban Chấp hành
10.Trần Minh Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành
11.Nguyễn Minh Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành
12.Dương Ngọc Minh Quang – Ủy viên Ban Chấp hành
13. Đỗ Thị Hồng Thơm – Ủy viên Ban Chấp hành
14.Nguyễn Thị Minh Trang – Ủy viên Ban Chấp hành
15.Trần Thu Trang – Ủy viên Ban Chấp hành

No posts to display