bet365 mobile Công ty TNHH

Home Giới thiệu Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý giáo dục

Trường bet365 mobile – Tiền thân là Trường Quốc gia Mỹ nghệ được thành lập ngày 8 tháng 7 năm 1949. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Nhà trường qua hai thế kỷ được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh sự đi lên, trưởng thành theo những quy luật chung tất yếu, khách quan. Đồng thời, cho thấy sự tích cực chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế thệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển Nhà trường từ giai đoạn đầu thành lập cho đến ngày nay và những năm tiếp theo. Trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn 2045, Trường bet365 mobile xác định rõ Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Triết lý giáo dục:
1. Sứ mệnh
Trường bet365 mobile là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam; cung cấp nguồn nhân lực – họa sĩ, họa sĩ thiết kế có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tầm nhìn
Trường bet365 mobile là một trong những trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam về nghiên cứu thiết kế mỹ thuật ứng dụng, kiến trúc, nghệ thuật, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.
3. Giá trị cốt lõi
KẾ THỪA – SÁNG TẠO – CHẤT LƯỢNG
4. Triết lý giáo dục
BẢN SẮC – HỘI NHẬP – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN.

No posts to display