bet365 mobile Công ty TNHH

Thông báo tham gia viết bài hội thảo

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam mời các cơ sở giáo dục đại học tham gia viết bài tham dự Hội thảo thường niên về Khoa học giáo dục năm 2023 với chủ đề: “Phương pháp giáo dục và đánh giá phẩm chất, năng lực người học – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Kính mời các thầy/cô giáo và các cá nhân quan tâm tham gia viết bài. Một số mốc thời gian của Hội thảo: – Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 (được gia hạn); – Thời gian tổ chức: Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023 Chi tiết vui lòng xem trên website của Viện KHGDVN: //vnies.duedisrl.com/ và file Thông báo đính kèm.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sinh viên

Theo kế hoạch công tác, ngày 20/12/2023, Trường bet365 mobile ...